WB Risicopreventiesystemen TALK ROUND

Persoonlijk of virtueel - onze eerste gespreksronde op 15 november 2021 liet zien hoe belangrijk en waardevol de persoonlijke uitwisseling van ervaringen is. In een kleine, vertrouwelijke groep hebben wij gesproken over reeds bekende risico's en (mogelijke) maatregelen ter voorkoming van risico's. Onderwerpen als de supply chain of de Supply Chain Due Diligence Act, werknemers- en cybersecurity, persoonlijke risico's en [...]