WB-bedrijfsklimaatindex India 2021 - De resultaten

46% van de ondervraagde KMO's beoordelen hun huidige bedrijfssituatie in India als goed, 43% als bevredigend. Slechts 10% van de respondenten beoordeelt hun situatie als slecht. Dit is een verheugend resultaat van de index voor het ondernemingsklimaat, aangezien de stemming aanzienlijk is verbeterd in vergelijking met vorig jaar. Uit ons onderzoek bleek dat 18% van de bedrijven aanzienlijk achterbleef bij hun omzetverwachtingen.

De bijdrage WB-bedrijfsklimaatindex India 2021 - De resultaten verscheen voor het eerst op WB India.