Van de ene crisis naar de andere? Risicopreventie als ondernemingskans!

De globale, steeds veranderende wereld heeft de Kwetsbaarheid voor risico's versterkt. Cyberaanvallen op middelgrote ondernemingen, terroristische aanvallen op voorheen ondenkbare doelwitten en ook de gevolgen van de klimaatverandering tonen aan hoe kwetsbaar wij zijn geworden - als individuen, bedrijven, overheden, organisaties en instellingen. 

De waarschijnlijkheid van risico's met enorme gevolgen is aanzienlijk toegenomen.

Wereldwijde trends creëren een behoefte aan ondernemersintelligentie. Bedrijven moeten risicopreventie op alle niveaus aanpakken en de Een blik in de toekomst slijpen.

Lange tijd werd risicopreventie beschouwd als een louter verplichte oefening voor kritieke infrastructuurvoorzieningen (bv. kerncentrales) of producenten van bijzonder gevaarlijke stoffen (bv. chemicaliën) en voor bijzonder kwetsbare gebieden (bv. luchtverkeer).Hier werden passende technische en organisatorische oplossingen ontwikkeld en geoefend. Methoden die ook kunnen worden overgedragen aan "risico-onervaren" gebieden. Toch houden veel bedrijven zich nog steeds niet serieus bezig met de risico's die relevant zijn voor hun activiteiten.  

De kracht van veel bedrijven is dat zij in de afgelopen decennia zijn zich steeds meer gaan specialiseren en hebben zich "efficiënter" geherstructureerd. hebben. Zo waren ze jarenlang optimaal gepositioneerd en worden ze wereldwijd (niet zonder reden) beschouwd als een Planningkampioenen en perfectionisten van routineprocessen. Dit heeft vele bedrijven tot technologische leiders, niche-koningen en wereldexportkampioenen gemaakt. 

Maar hoe past dat bij het omgaan met onberekenbare zaken? 

Agile scenarioplanning: de toekomst van het bedrijf visualiseren 

Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden, kijkend naar de toekomst en de Ontwikkeling van een positieve bedrijfsvisie slagen - ongeacht de grootte of de industrie. Het is menselijk dat alle crises op het eerste moment angst veroorzaken en negatieve scenario's de overhand hebben, dus het modelleren van "goede" scenario's en een "betere wereld" voor het bedrijf is cruciaal. 

Ook wij zien de toekomstige veranderingen niet als een gevaar, maar als een kans om te behoren tot degenen die de ontwikkeling in een voortdurend veranderende "nieuwe" wereld niet alleen zullen volhouden, maar ook vorm zullen geven.

Meer informatie over onze diensten en onze aanpak vindt u hier.